ساخت دستگاه آبیاری خودکار گیاهان در منزل

آبیاری خودکار1 دقت فرمایید 

با توجه یه اینکه شیر برقی ماشین لباسشویی برای کار مداوم ساخته نشده است زمان هر آبیاری را بیش از 15 دقیقه قرار ندهبد.بدیهی است به صورت متناوب ( 15دقیقه آبیاری 15 دقیقه عدم آبیاری) ده ها بار آبیاری در شبانه روز  ،امکان پذیر است. 

 

 

آبیاری خودکار 2

 

آبیاری خودکار 3

در صورتی که با امور فنی آشنایی کافی ندارید،از افراد متخصص کمک بگیرید.

همیشه شاد و موفق باشید

/ 0 نظر / 283 بازدید