پرورش تربچه در قوطی خالی پنیر

تربچه هیدروپونیک 

پرورش تربچه در سینی کشت(هیدروپونیک)

تربچه هیدروپونیک

/ 2 نظر / 299 بازدید
سید علی

چه جالب با اون فضای کم چه درشت و خشو رنگ شدن خوش به حال سفره منزل شما

با سلام چگونه می توان در اینچنین محیط کوچکی اینگونه پرورش داد؟لطفا شرح کاملی را در صورت عدم زحمت توضیح دهید.آیا در خاک هم می توان بدین صورت پرورش داد؟