این هم استفاده بهینه از کمترین امکانات

کشاورزی در خانه لذت زیادی داره مخصوصا اگر محصول بدست آمده قابل خوردن باشه.این تربچه ها کاملا سالم هستن و  اصلا سم پاشی نشده اند.این محصول هم به روش هیدرو پونیک(بدون خاک)تولید شده است.کشاورزی در خانه


تربچه هیدروپونیک 

پرورش تربچه در سینی کشت(هیدروپونیک)

تربچه هیدروپونیک