زعفران طلای سرخ:

زعفران محصولی با ارزش ، صادراتی و جایگزین مناسبی برای مناطق کم اب که دارای سطوح بالایی از اراضی کشاورزی  هستند، می باشد.تغییر الگوی کشت بایستی توسط کارشناسان مجرب کشاورزی ، با توجه به شرایط اقلیمی مطالعه و بررسی شده و  سپس به کشاورزان توصیه شود. 

پرورش زعفران به صورت هیدروپونیک


زعفران طلای سرخ

طلای سرخ

 

زعفران طلای سرخ 11