حتما اسم قلب سنگی یا قلب یخی را شنیده اید. اما این بار قلب گلی یا قلبی سرشار از گل و  زیبایی و محبت را با چشمان خود ببینید.بهترین ،زیبا ترین وشاد ترین لحظات را برای شما ارزومندم. ارادتمند جمال ثابت جهرمی

قلبی از گل


قلب گلی