بستر کشت :50درصد کوکوپیت+40درصدشن شسته شده+10 درصد پرلیت

حجم هر گلدان:500 سانتی متر مکعب(نیم لیتر)

نوع بذر: بذر کاهوی محلی جهرم

دوره پرورش :60 روز

محل پرورش :حیاط  خانه

تغذیه:محلول غذایی مخصوص کاهو ی هیدروپونیکپرورش کاهو بدون خاک


 کاهوی گلدانی بدون خاک

 

پرورش کاهو بدون خاک 1

محلول های غذایی گیاهان مختلف

با سپاس از استاد گرانقدر آقای دکتر رجایی