مینیاتوری کردن گیاهان هنری است که از  سالها قبل توسط چینی ها و ژاپنی ها  انجام می گردیده است..این هم یک گل زیبای میمون مینیاتوری تقدیم به همه شما خوبان.تندرست باشید و عاقبتتان به خیر باد.گل میمون مینیاتوری


گل میمون مینیاتوری 1

گل میمون مینیاتوری 11

گل میمون مینیاتوری 111