باز سازی وبلاگ

نویسنده : جمال ثابت-دوشنبه13 مهر1394

آبیاری گل ها و گیاهان در خانه کاری لذت یخش و سرگرم کننده است ولی در هنگام مسافرت این کار به مشکل بزرگی تبدیل می شود.

شمامی توانید با وسایل زیر یک دستگاه آبیاری خود کار بسازید و با خیالی آسوده به مسافرت بروید.

دستگاه آبیاری خودکار


آبیاری خودکار1 دقت فرمایید 

با توجه یه اینکه شیر برقی ماشین لباسشویی برای کار مداوم ساخته نشده است زمان هر آبیاری را بیش از 15 دقیقه قرار ندهبد.بدیهی است به صورت متناوب ( 15دقیقه آبیاری 15 دقیقه عدم آبیاری) ده ها بار آبیاری در شبانه روز  ،امکان پذیر است. 

 

 

آبیاری خودکار 2

 

آبیاری خودکار 3

در صورتی که با امور فنی آشنایی کافی ندارید،از افراد متخصص کمک بگیرید.

همیشه شاد و موفق باشید