بازیابی اطلاعات قدیمی

نویسنده :جمال ثابت جهرمی-جمعه 27شهریور 94

چند روزی بود که برگ چند تا از گلها و سبزیجات باغچه کوچکم خورده می شدند.از آنجا که با سمپاشی مخصوصا توی خانه مخالفم،مجبور شدم برگها را کنار بزنم و آنها را وارسی نمایم. بالاخره پس از جستجوی زباد این مزاحم زیبا را پیدا کردم.حالا مونده ام چه کارش کنم؟

زیبای مزاحم