چند روزی بود که برگ چند تا از گلها و سبزیجات باغچه کوچکم خورده می شدند  از انجا که  با سمپاشی مخصوصا توی خانه مخالفم ،مجبور شدم برگها را کنار بزنم و انها را وارسی کنم .بالاخره پس از جستجوی زیاد این مزاحم زیبا را زیر برگها پیدا کردم.حالا مونده ام که چه کارش کنم؟

زیبای مزاحم


خیلی هم خوش اشتهاست.فرصت کنه تمام بوته ها را نابود میکنه!

کرم بوته شبت(شوید)