گل پامچال از جمله گلهای زیبای مناطق سر د سیری است. با کمی حوصله و صرف وقت موفق به پرورش این گل زیبا در جهرم که جزء مناطق گرمسیری محسوب می شود گردیدم.

این گل را به روش هیدروپونیک و تغذیه با محلول غذایی خاص پامچال انجام دادم و ظاهرا رنگ برگها و وضعیت بوته نشان دهندهپرورش گل پامچال در جهرم تغذیه صحیح و موفقیت در کار  است.راهنمایی های شما عزیزان را  پذیرا هستم