سلام دوستان .بعد از چند روز  غیبت فرصتی فراهم شد با دستاوردی دیگر خدمت شما عزیزان باشم.از دوستانی که با ایمیل ویا گذاشتن پیام به من اظهار محبت نموده اند سپاسگزارم.سرافراز باشید.

چند ماه قبل یکی از دوستان هنرمند "اقای عباس ادیبی" جهت پیگیری کارهای خودشان به اتاق محل کار م آمد.من هم فرصت را غنیمت شمردم و از ایشان خواستم یکی از کار های هنری اش را به صورت حضوری به من یاد بدهد.ایشان هم با بزرگواری تمام  پذیرفت و با برگ های نخل سبد گلی درست کرد و من هم چند شاخه گل شاه اشرفی که خودم پرورش داده بودم در یک شیشه کوچک آب گذاشته و درون سبد قرار دادم.جالبه که این گل حد اقل 5 روز همین طور شاداب بود.ادامه مطلب را مشاهده فرمایید

 

 

 

 

 

 سبد گل

 

 


سبد گلسبد گل1سبد گل2سبد گل