پیوند زدن روی درختان و درختچه ها امری معمولی و کاملا رایج است  .باغداران واریته های پر تولید و با کیفیت را  روی پایه های مقاوم  پیوند زده و بدین طریق بهره وری از منابع تولید را افزایش  میدهند.

پیوند  گیاهان زراعی اگرچه از سالها قبل در بسیاری از کشور های خارجی مرسوم و متداول گردیده و به صورت انبوه و مکانیزه توسط روبات ها انجام می شود ولی متاسفانه در کشور ما رونق چندانی نداشته و کمتر شناخته شده است.

کدو تنبل (به عنوان پایه) دارای ریشه های قوی و نسبتا مقاوم به ECبالای اب و بیماری های خاکزی  می باشد و خیار درختی(به عنوان پیوندک) پتانسیل تولیدی بسیار بالایی دارد. 

من در  اسفند  ماه سال گذشته  در گوشه اتاق محل کارم این کار را با مو فقیت انجام دادم و یک بار دیگر  "خواستن توانستن است" را به اثبات رساندم.امروزه در دنیا پایه های بسیار ارزشمند و مقاوم به نماتد ها و قارچ های عامل پوسیدگی ریشه و...تولید گردیده و با این روش مصرف سموم در گلخانه را ممنوع یا بسیار محدود نموده اند.به امید روزی که محصولات گلخانه ای  میهن اسلامی ما نیز سالم و عاری از سموم باشد.پیوند خیار درختی روی کدو تنبل


خیار درختی