امروز جمعه کمی وقت آزاد داشتم و چند گل زیبا فکر کردم این زیبائی را با شما دوستان تقسیم کنم .امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. همگی جمعه خوب وسرتاسر   شادی داشته باشین.

بستر   :  25%خاک باغچه+25 %کود دامی پوسیده+25%خاک برگ +25% ماسه

بذر    : بذر f 2  پریوش هلندی  در رنگ های مختلف

تغذیه   :  هفته ای یکبار با محلول  2 در هزارکود کامل 20-20-20 فرمولایف

مکان  :فضای باز و  آفتابی ( بهترین میزان نور 5000 تا 10000 لوکس)

پریوش الوان