پرورش کاهو به روش هیدرو پونیک در ظرف خالی ماست:

1- حجم گلدان 800 سی سی

2 - بستر شامل 50درصد کوکو پیت+50درصد ماسه شسته شده

3 -تغذیه با محلول  غذائی متناسب با نیاز کاهو که توسط نویسنده فرموله شده

4 - نهال :نهال یک سانتی متری کاهوی جهرم

5 -وزن کاهو   850  گرم

با سپاس از راهنمائی های آقای مهندس داریوش رهبین


جدول نیاز های  گیاهان  به عناصر مختلف (هیدروپونیک )فرمول محلول غذایی کاهو ...هیدروپونیک

فرمول محلول غذایی کاهو