اگه با تغذیه گیاه آشنایی داشته باشیم می تونیم  حتی یه درختچه کوچک توت داخل یه گلدون کوچک را (بدون استفاده از هورمون) وادار به تولید محصول بکنیم.من در فروردین 93 این کار را انجام دادم وهمه دوستان من در جهاد کشاورزی جهرم اون را دیدن. این هم عکس درختچه توت تو گلدان.