نام گیاه : گل تاج خروس  (استفاده  از بذر اف یک)

حجم بستر :2 لیتر

نوع بستر :50در صد حجمی کوکوپیت+50در صد ماسه شسته شده

دوران گلدهی:حد اقل 6ماه

محلول غذایی : گل تاج خروس


ادامه مطلب ...